امروز : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ | 2016 29 April
تاریخ : یکشنبه , ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ | ساعت ۵:۲۳

چاپ

وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قسمت عمده ای از وظایف فوق برعهده دبیرخانه کمیسیون قرار می گیرد از جمله :
۱- انجام تشریافت قانونی و اداری به منظور ثبت ، تکمیل و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون .
۲- برنامه ریزی جهت دعوت از اعضاء و تشکیل جلسات کمیسیون ماده صد باتوجه به تعداد پرونده های واصله و مهلت مقرر در قانون .

۳ – پیگیری از مراجع ذیربط جهت انتصاب اعضاء مربوطه در کمیسیون ، و در صورت تعیین مدت عضویت ، مراقبت بر اینکه قبل از اتمام مهلت تعیین شده ، حکم آنان تمدید یا فرد جایگزین منصوب شود.
۴ – شرکت در جلسات کمیسیون ها جهت رفع ابهامات پرونده های طرح شده و دعوت از نماینده مطلع شهرداری بنا به اقتضای هر پرونده جهت شرکت در جلسات کمیسیون به منظور ارایه توضیحات قانونی و فنی به اعضاء .
۵ – حفظ ارتباط با سایر واحدها یا مدیریت های شهرداری مرتبط با پرونده و نیز واحد یا مدیریت حقوقی شهرداری ، دادگستری ، دفاتر اسناد رسمی ، شورای اسلامی شهر ، استانداری و سایر اشخاص و مراجع ذیربط .
۶ – اعلام به ذینفعان برای ارسال لایحه دفاعیه ، و در صورت لزوم دعوت برای حضور در جلسه برای دفاع و ادای توضیحات لازم .
۷ – تنظیم صورتجلسات براساس رأی موردنظر اعضاء کمیسیون.
۸ – ابلاغ آراء صادره کمیسیون های ماده صد به شهرداری یا مناطق شهرداری و افراد ذینفع .
۹ – حفظ و نگهداری کلیه سوابق ، آراء صادره ، مکاتبارات اداری مربوط به ارجاع پرونده های تخلف به کمیسیون ها .
۱۰ – وصول اعتراض کتبی شهرداری یا مالک یا قائم مقام او در مهلت مفژقرر پس از ابلاغ رأی کمیسیون اول و طرح در کمیسیون دیگر ماده صد.
۱۱ – پیگیری و دفاع از آراء کمیسیون ماده صد که در مراجع قضایی و یا دیوان عدالت اداری مطرح می شود با همکاری سایر مدیریت های مرتبط و مدیریت حقوقی شهرداری .

پاسخ دهید

آرشیو